top of page

O farmi

Prva farma priplodnih francuskih limuzin (limousine) goveda u Srbiji.

Porodična farma nalazi se u blizini Subotice, Srbija.

U avgustu 2018. uvezene su prve 52 priplodne junice direktno iz Francuske.

Trenutno u 2024. farma drži 110 krava u sistemu krava-tele, bikove, junice i telad.

Cilj farme je poboljšanje genetskog potencijala i povećanje broja kvalitetnih goveda u regionu.

bottom of page