O farmi

Prva farma priplodnih francuskih limuzin (limousine) goveda u Srbiji.

Porodična farma nalazi se u blizini Subotice, Srbija.

U avgustu 2018. uvezene su prve 52 priplodne junice direktno iz Francuske.

Trenutno u 2022. farma broji oko 220 grla u sistemu krava-tele.

Cilj farme je poboljšanje genetskog potencijala i povećanje broja goveda u regionu.